شرکت متال پارس اقدام به جذب نیروی فعال نموده است

کارگاهی

انباردار

کارگر ساده

پرسکار

سرپرست کارگاه

اداری - فروش

مدیر فروش

کارشناس فروش

بازاریاب فروش

حسابدار

مشاوره مالیاتی

کارشناس انفورماتیک