عنوان پروژه : تامین یراق و گالوانیزه تقویتی درب و پنجره های دوجداره

محل اجرا: کشور افغانستان

زمان اجرا : سال 1402