پروژه آبشخورهای دامی 2.5 متری

کارفرما: امور دام و عشایر ارومیه

تابستان 1402