تماس با ما

ابتکار سازه نوین بهاران توس متال پارس

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد مقدس ، جاده کلات  کیلومتر 17 ، شهرک صنعتی مشهد ، فاز 4 ، خیابان سرو 6 قطعه 1324

کد پستی :  9358139005

ابتکار سازه نوین بهاران توس متال پارس

آدرس : استان خراسان رضوی ، مشهد مقدس ، جاده کلات  کیلومتر 17 ، شهرک صنعتی مشهد ، فاز 4 ، خیابان سرو 6 قطعه 1324

کد پستی :  9358139005

ثبت شماره

 • +989153099675

  آقای مهندس محسن ابراهیم زاده - مدیر عامل

 • +989352930582

  آقای مهدی ابراهیم زاده - سهامدار و مدیر فنی

 • ایمیل

  info@metalpars.net

 • ایمیل مدیریت

  ceo@metalpars.net

 • +985191772386

  شرکت ابتکار سازه نوین بهاران توس

 • داخلی 201

  خانم محمودی -بخش فروش

 • داخلی 202

  خانم ابراهیم زاده - بخش مالی

 • داخلی 205

  خانم بهجت ابراهیم زاده - قائم مقام مدیرعامل

 • داخلی 208

  آقای رنج طلب - بخش لجستیک

 • داخلی 209

  حاج آقای ابراهیم زاده - رئیس هیئت مدیره

 • داخلی 210

  آقای مهندس محسن ابراهیم زاده - مدیر عامل

ثبت شماره

 • +989153099675

  آقای مهندس محسن ابراهیم زاده - مدیر عامل

 • +989352930582

  آقای مهدی ابراهیم زاده - سهامدار و مدیر فنی

 • ایمیل

  info@metalpars.net

 • ایمیل مدیریت

  ceo@metalpars.net

 • +985191772386

  شرکت ابتکار سازه نوین بهاران توس

 • داخلی 201

  خانم محمودی -بخش فروش

 • داخلی 202

  خانم ابراهیم زاده - بخش مالی

 • داخلی 205

  خانم بهجت ابراهیم زاده - قائم مقام مدیر عامل

 • داخلی 208

  آقای رنج طلب - بخش لجستیک

 • داخلی 209

  حاج آقای ابراهیم زاده- رئیس هیئت مدیره

 • داخلی 210

  آقای مهندس محسن ابراهیم زاده - مدیر عامل

فرم تماس با ما

Shopping cart
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account