معیار انتخاب گالوانیزه – Copy

چه معیارهایی را باید در انتخاب گالوانیزه مدنظر قرار داد؟

در پاسخ به این سوال هم توجیهات جالبی توسط برخی تولییدکنندگان گالوانیزه یا پنجره ارائه می شود که به نوعی سودجویی عمدی یا غیرعمدی در آن مشهود است از جملۀ این موارد:

  1.  برای همه پروفیل ها می توان از یک نوع گالوانیزه با ابعاد یا ضخامت یکسان استفاده کرد.
  2. با یکسان سازی ابعاد و ضخامت گالوانیزه برای تمام پروفیل ها هزینۀ انبارداری کاهش می یابد!
  3. در بازشو ها استفاده از تسمه گالوانیزه به تنهایی کافی است و حتی در محل نصب دستگیره درب یا پنجره، نیازی به استفاده از گالوانیزه نیست!

اما قبل از پاسخ به این ابهامات، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که اساسا چه بارهای استاتیکی یا دینامیکی مستقیم یا غیر مستقیم به پنجره وارد می شود، تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که گالوانیزه در مقابل چه بارهایی باید از خود مقاومت نشان دهد.

 

مجموع بارهای وارده به پنجره را به چهار بخش کلی می توان تقسیم کرد که هر یک دارای زیر مجموعه های بدین قرار هستند:

1. عوامل بیرونی ساختمان شامل:

1. باد، باران و تغییرات دمای در طول روز و سال
2. آکوستیک
3. فشارهای فیزیکی مانند سرقت
4. نور و میزان تابش UV

2. عوامل معماری شامل:

1- تلورانس
2- نشست ساختمان

3. عوامل داخلی (ساختمان)مانند رطوبت یا دمای داخل اتاق

4. عوامل مرتبط و مستقیم با خود پنجره شامل:

a. انبساط، تغییرات شکل، بار مرده
b. نیروهای وارده در هنگام باز و بسته شدن
c. نیروهای ناگهانی(ضربه،زلزله و…)
d. وزن بازشوها

در مرحلۀ بعد باید این نکته را بررسی نماییم که گالوانیزه چه نقشی در پنجرۀ دوجداره upvc دارد.
این موارد عبارتند از:

-افزایش استقامت پروفیل
-تحمل وزن
-انتقال گشتاور
-افزایش امنیت
-فشار باد

با ترکیب این دو موضوع می توان به معیارهای ارزیابی گالوانیزه دست یافت. این معیارها به ترتیب عبارتند از:

  1.  شکل و ابعاد گالوانیزه
  2.  فشارهای خارجی وارد بر پنجره (مانند باد، باران و …)
  3. محل کاربرد پنجره یا در و میزان باز و بسته شدن و استفاده از آن (مکان های عمومی ، اداری یا منازل)
  4. محل نصب در یا پنجره از لحاظ امنیتی
  5. وزن بازشو

ضخامت این گالوانیزه ها متغیر بوده و تابع محل کاربرد پنجره می باشد و معمولا هر تولیدکننده ای اطلاعات ویژه آن را ارائه نموده است. برای مثال در تصویر زیر می توان برخی از این محاسبات و ممان های آن را برای پروفیلی خاص مشاهده کنید

 

معمولا خود تامین کنندۀ پروفیل برای راحتی کار و اجتناب از محاسبات پیچیده خود، اقدام به ارائه دفترچه فنی تولید می نماید.
این دفترچه شامل جداولی مشابه تصویر شماره 6 می باشد که در این جدول بر مبنای وزن، فشار باد، شکل گالوانیزه و ضخامت آن قابل محاسبه می باشد. البته این جداول محاسبات را برای پنجره های معمولی و با امنیت پایه محاسبه نموده اند و در شرایط خاص محاسبات باید دقیق انجام شوند. ولی در کل برای راحتی و تسریع در محاسبات ضخامت و شکل گالوانیزه، بسیار کاربردی می باشند و حتما توصیه می شود که به آنها مراجعه نمایید.
همچنین برخی شرکت های تولیدکنندۀ پروفیل دارای نرم افزارهای اختصاصی می باشند که بر مبنای اطلاعات کلی خود، به محاسبه ضخامت و نوع گالوانیزه نیز می پردازند. برخی نرم افزارهای اروپایی مشهور نیز این قابلیت را دارند.
در خصوص سایر پنجره ها که کاربرد اداری، تجاری یا امنیتی دارند شرایط به راحتی محاسبۀ پنجره های عمومی نیست، خصوصا در پنجره های امنیتی. در این شرایط علاوه بر معیارهای طرح شده تاکنون، مشخصات یراق نیز مستقیما در این موضوع مطرح می شوند و حتی ممکن است نحوۀ قرارگیری گالوانیزه نیز در داخل پروفیل تغییر کند

 

 

حال با طرح این اوصاف می شود به ابهامات زیر پاسخ قطعی داد:

1) اولین ابهام:
برای همه پروفیل ها می توان از یک نوع گالوانیزه با ابعاد یا ضخامت یکسان استفاده کرد!

با توجه به آنچه اشاره شد حتی برای یک پروفیل با سری مشخص نیز شرایط انتخاب گالوانیزه تابع عواملی چون فشار باد،وزن پنجره، وزن شیشه ، نوع یراق، ارتفاع محل نصب ، نوع کاربرد پنجره (مسکونی ، تجاری)و … می باشد بنابراین این موضوع که بتوان به تنهایی از یک شکل و ضخامت گالوانیزه برای همه پروفیل ها (برند،سری،نوع پروفیل:بازشو،مولیون و فریم) استفاده کرد امری غیرقابل قبول می باشد.
نکته:در صورتی که شما با محدودیت انبار مواجه هستند و امکان در اختیارداشتن ضخامت های مختلف را ندارید می توانید یک یا 2 ضخامت با ضریب اطمینان بر اساس بدترین شرایط را انتخاب و از آن برای پروژه های خود استفاده نمایید.

2) دومین ابهام:
با یکسان سازی ابعاد و ضخامت گالوانیزه برای تمام پروفیل ها هزینۀ انبارداری کاهش می یابد!

تصور اینکه استفاده از یک نوع گالوانیزه با شکل و ضخامت یکسان برای همه پروفیل ها می تواند هزینه های انبارداری را کاهش دهد، اشتباه است، همانطور که قطعا نمی توانید به جای سفارش پروفیل فریم،بازشو و مولین،همه پروفیل ها را فریم سفارش دهید، در خصوص گالوانیزه نیز نمی توانید چنین عملی انجام دهید.
اما چرا چنین تصوری در جامعه اشاعه داده می شود، شاید آن را در تامین کنندگان گالوانیزه باید جستجو کنیم، بدیهی است در صورتی که تولیدکنندگان پنجره همه یک ضخامت و شکل را سفارش دهند،هزینه و زمان تنظیم ماشین آلات نورد کاهش و سود بیشتری عاید این تولیدکنندگان خواهد شد و در عین حال انبارداری و سود انبارداری را نیز توجیه خواهد کرد اما به چه قیمتی؟
با این وجود بسیاری از تامین کنندگان پروفیل گالوانیزه تحت الشعاع این موارد نی شوند و همیشه به تولید کنندگان و مونتاژ کاران درب و پنجره مشاوره های دلسوزانه خود را می دهند.

3) سومین ابهام:
استفاده از تسمه لولا ما را از استفاده از گالوانیزه در پروفیل بازشو بی نیاز می کند!

برخی از تولیدکنندگان پنجره به عمد یا سهو استدلال هایی را در خصوص پدیده ای به نام تسمه،لولا مطرح و ادعا می کنندکه در صورت استفاده از آن حتی نیازی به گالوانیزه در بازشو هم نیست،این ادعا نیز بی پایه و اساس بوده و هدف آن صرفا کاهش قیمت بهای تمام شدۀ پنجره می باشد، اما بازهم سوال اینجاست به چه قیمتی؟
هر مترمربع شیشه دوجداره دارای وزنی بین 25 الی 35 کیلوگرم می باشد و تصور اینکه پروفیل upvc به تنهایی بتواند آن را تحمل کند امری محال است، شاید بازشو بتواند برای مدتی این وزن را تحمل کند ولی قطعا پدیده ای چون دفرمگی پروفیل و تغییر شکل آن در بازۀ یک الی دو سال (بستگی به ابعاد ، فشارهای وارده و وزن شیشه دو جداره) قطعی خواهند بود و قطعا به زودی این پنجره از لحاظ آب بندی و هوابندی قابلیت خود را از دست خواهد داد. اما آنچه موضوع را حساس تر می نماید که در بازۀ طولانی تری احتمال وقوع بیشتری نیز دارد و به نوعی در کمین مصرف کنندۀ این پنجره خواهد بود:
احتمال جداشدن یا شکست پروفیل از محل های جوش یا خود پروفیل و جداشدن شیشه از آن خواهد بود که قطعا با آن وزن اگر روی کسی بیفتد خطرات جانی نیز در پی خواهد داشت. همانگونه که متاسفانه تاکنون چندین مورد از این دست اتفاق افتاده که طبق اطلاع نویسنده دو کودک نیز در اثر سقوط شیشه دو جداره جان باخته اند ، و البته در پیگردهای قضایی،حکم قتل شبه عمد در این مورد صادرشده است.

با توجه به مطالب ارایه شده در بالا می توانیم بیان کنیم، که جایگزین مناسبی برای گالوانیزه نداریم و  مطالبی که راجع به پروفیل CRP بیان می شود، به طور کامل  واقع بینانه نمی باشد.حتی در استفاده از گالوانیزه نیز باید استاندارد های لازم و طریقه مصرف و انتخاب ضخامت  را نیز مد نظر داشته باشیم.

Picture of علی حاجی جعفری

علی حاجی جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محتوای جدول

Shopping cart
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account