گروه صنعتی متال پارس

تخصصی ترین مرکز تولید سازه های سبک گالوانیزه در شرق کشور
تولید سازه های گالوانیزه تقویت برای انواع پروفیل های UPVC
تولید سازه های گالوانیزه کناف F47 ،U36 ،L25